Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Lokalizacja

województwo: małopolskie
powiat: Powiat wadowicki
gmina: Wadowice
miejscowość: Kaczyna

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Patron szkoły: 0
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: specjalna

Adres

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
0 50
34-123 Kaczyna
Poczta: Chocznia
telefon: 0338730379
fax: 0338730379
strona internetowa: www.soswkaczyna.iaw.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (Kaczyna), jest to Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością.

Statystyka

Liczba uczniów: 26
Liczba oddziałów: 3
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Powiat ziemski
województwo: małopolskie
powiat:
gmina: